Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0904411368

Ghế xoay cao GTP-11-00