Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0963165218

Tủ gỗ sơn TGD-03-00-PU