Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0904411368

Ghế gấp G05 có bàn GS(M,I)-05-00B