Hà Nội: 0979.626.399 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Ghế gấp G05 có bàn GS(M,I)-05-00B